Tranh decor, trừu tượng, tranh trừu tượng, hội họa, acrylic, acrylic trên fomex, tranh vuông, tranh vẽ, tông màu tương phản, tông màu nóng, tông màu lạnh, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá cây, tranh vẽ, tranh sáng tác....
Xem thêm
Commission size (cm):

Works of the same type