Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
???
???
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 100 × R 60
Hà Nội
Cho thuêBản in
Tổ thêu
Tổ thêu
Lụa / 1980 / C 40 × R 60
Tắm biển
Tắm biển
Màu nước / 1992 / C 40 × R 50
Sen 28
Sen 28
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Một câu chuyện khác
Một câu chuyện khác
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 60 × R 150
Hà Nội
Cho thuêBản in
Cô gái múa
Cô gái múa
Sơn dầu / 2013 / C 80 × R 60
Vinh quy bái tổ
Vinh quy bái tổ
Lụa / 1982 / C 40 × R 50
Suối đầu bản
Suối đầu bản
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 60
Tỏ Tình
Tỏ Tình
Sơn dầu / 2024 / C 80 × R 100
Hưng Yên
Bát  sữa dê
Bát sữa dê
Lụa / 1988 / C 27 × R 41
Cung đàn xuân
Cung đàn xuân
Sơn dầu / 2024 / C 100 × R 100
Hưng Yên
Sơn Tra mùa áo mới
Sơn Tra mùa áo mới
Sơn mài / 2024 / C 120 × R 80
Gương mặt mùa thi
Gương mặt mùa thi
Lụa / 1985 / C 55 × R 85
Một sớm bình yên
Một sớm bình yên
Lụa / 2024 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Cho thuê
Xuống núi
Xuống núi
Màu bột / 1980 / C 40 × R 50
Chợ Sìn Hồ
Chợ Sìn Hồ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 120
Hương rừng 2
Hương rừng 2
Acrylic / 2024 / C 50 × R 40
Hưng Yên
The Rule (Luật Chơi)
The Rule (Luật Chơi)
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 80 × R 120
Hà Nội
Cho thuêBản in
Bộ tranh 4 bức
Bộ tranh 4 bức
Màu bột / 2007 / C 120 × R 45
Chân dung- Áo nâu
Chân dung- Áo nâu
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 85
Thu hoạch thóc
Thu hoạch thóc
Lụa / 1992 / C 33 × R 43
Deep
Deep
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 130 × R 50
Hà Nội
Cho thuêBản in