Tranh cổ động Triều Tiên 8, tranh cổ động, tranh dọc, hội họa, tranh decor, bột màu trên giấy, tả thực, hiện thực, tông màu nóng, tranh vẽ, tranh sáng tác, bản quyền, chiến sĩ bộ đội, quân nhân, màu đỏ, màu ghi....
Xem thêm
Commission size (cm):

Works of the same type