Sen 1

Hoa, hoa sen, sen 1, sen, bông sen, đầm sen, sen hồng, lá sen, thực vật, tĩnh vật, tĩnh vật hoa, tranh dọc, tranh sơn dầu, sơn dầu, tranh sơn dầu trên toan, Việt Nam, tranh vẽ, tranh sáng tác....
Xem thêm
Kích thước yêu cầu (cm):

* LƯU Ý: