Trừu tượng 19

tranh decor, hội họa, acrylic, acrylic trên toan, artdecor, tranh trừu tượng, trừu tượng, tranh ngang, tranh vẽ, tranh sáng tác, màu vàng, tông màu nóng, màu vàng...
Xem thêm
Kích thước yêu cầu (cm):

* LƯU Ý: