Trừu tượng 20

tranh decor, hội họa, tranh trừu tượng, trừu tượng, tông màu ấm, acrylic, tranh ngang, tranh vẽ, acrylic trên toan, tranh vẽ, màu xanh lá mạ, đường thẳng...
Xem thêm
Kích thước yêu cầu (cm):

* LƯU Ý: