IAMT42 Giỏ dây thừng chữ nhật có nắp (SL đặt hàng tối thiểu >10 chiếc)

Kích thước yêu cầu (cm):

* LƯU Ý:

Sản phẩm cùng loại