IAMT54 Giỏ mây kẻ ngang ba màu (SL đặt hàng tối thiểu >10 chiếc)

  • Mây
  • 34.5 × 39.5 × 26.5 cm
Kích thước yêu cầu (cm):

* LƯU Ý: