Vịnh Hạ Long 18

Kích thước yêu cầu (cm):

* LƯU Ý: