Trừu tượng 1

Tranh decor, sơn dầu, tranh sơn dầu, sơn dầu trên toan, trừu tượng, tranh trừu tượng, tông màu trung tính, phong cảnh, nhà cửa, cây cột điện, tranh dọc, tranh vẽ, tranh sáng tác, hội họa....
Xem thêm
Kích thước yêu cầu (cm):

* LƯU Ý: