Trừu tượng 3

Tranh decor, hội họa, tranh sơn dầu, sơn dầu, sơn dầu trên toan, tranh trừu tượng, trừu tượng, tông màu lạnh, tranh ngang, tranh vẽ, tranh sáng tác, bản quyền, màu trắng, màu xanh tím than, ...
Xem thêm
Kích thước yêu cầu (cm):

* LƯU Ý: