Trừu tượng 5

Tranh decor, hội họa, tranh trừu tượng, trừu tượng, tranh sơn dầu, sơn dầu, sơn dầu trên toan, tông màu nóng, màu đỏ, tranh ngang, tranh vẽ, tranh sáng tác, ...
Xem thêm
Kích thước yêu cầu (cm):

* LƯU Ý: