Trừu tượng 7

Tranh decor, hội họa, tranh ngang, sơn dầu, tranh sơn dầu, sơn dầu trên toan, tranh vẽ, tranh sáng tác, tranh trừu tượng, trừu tượng, tông màu tương phản, tông màu lạnh, phong cảnh, ...
Xem thêm
Kích thước yêu cầu (cm):

* LƯU Ý: